سامانه مناقصات و مزايده هاي شركت ملي صنايع مس ايران به منظور سهولت ارائه اطلاعات مربوط به فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده ها و افزايش رضايتمندي متقاضيان شركت در اين فرآيند ها راه اندازي  شده است.

شما مي توانيد با ثبت نام در اين سامانه و بارگذاري اسناد معتبرشركت خود از امکانات سايت از جمله اطلاع به موقع از فرآيند برگزاري مناقصات جديد و دسترسي به اطلاعات ارائه شده قبلي خود در مناقصات پيشين ضمن تسريع در پاسخگويي به مناقصات اين شرکت در ارزيابي دقيق خود ما را ياري نمائيد.

لطفاً قبل از انجام مراحل ثبت نام راهنماي سايت را به دقت مطالعه نمائيد.

قوانين سايت : لطفا قبل از ثبت نام تمام قوانين را مطالعه نموده و با آگاهي كامل ثبت نام بفرماييد.


ثبت نام: دراين بخش مشخصات ثبتي و اطلاعات اوليه شركت ها شامل اطلاعات زير تكميل و ثبت ميشود.

عنوان رسمی شرکت:‌

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

شناسه ملي / كد ملي (نام كاربري):  به عنوان نام كاربري استفاده خواهد شد كه كد شناسه ملي شركت و يا كد ملي شخص مدير عامل است.

ایمیل: به منظور بازيابي رمز عبور و تمام ارتباطات با شركت شما استفاده خواهد شد.

زمینه فعالیت(اصلي): اصلي ترين فعاليت شركت شما است ، بقيه زمينه ي فعاليت هاي شركت خود را در سند "گواهينامه صلاحيت پيمانكاران(ساجات"(تكميل نماييد.

فرد هماهنگ كننده رابط  شركت شما و شركت مس در تمامي ارتباطات خواهد بود، كه ورود مشخصات زير براي وي الزامي است.

نام و نام خانوادگي هماهنگ کننده:

سمت هماهنگ کننده:

شماره تماس هماهنگ کننده:

بر اساس آدرس دفتر مركزي شركت از ليست انتخابي استان و شهر را انتخاب نماييد.

استان (دفتر اصلي شركت) :

شهر (دفتر اصلي شركت):

رمز عبور: رمز عبور مناسب و امن انتخاب كرده و آن را به خاطر بسپاريد تا در مراجعات بعدي با استفاده از نام كاربري و رمز عبور بتوانيد وارد پنل شركت خودتان شده و از روند ثبت نام و ديگر اطلاعيه ها مطلع گرديد.

ورود به سيستم : در اين بخش با ارائه كد کاربري (كد شناسه ملي شركت  / كد ملي شخص مدير عامل)   و رمز عبور كه تعيين كرده ايد ، مي توانيد وارد سيستم شده و از امکانات آن استفاده نمائيد.

تغيير مشخصات: در صورت تاييد ثبت نام اوليه شركت ها  توسط  مدير سامانه در اين بخش امکان ويرايش اطلاعات براي شرکت ها فراهم مي باشد كه مي توانند اطلاعات پايه خود را بروررساني نمايند و يا اسناد معتبر شركت را بارگذاري نمايند.

سامانه اسناد : در اين بخش شما ميتوانيد اسناد و مدارك شركت را بارگذاري نماييد. 

توجه 1 : پس از هر تغيير در مشخصات وضعيت شركت "در انتظار تاييد "  تبديل ميشود كه پس از تاييد امور قراردادهاي شركت مس وضعيت شركت به "فعال" تغيير ميكند.

توجه 2 : حالت اوليه اسناد و مداركي كه بازگذاري ميكنيد "در انتظار تاييد " هستند و پس از تاييد امور قراردادهاي شركت مس به وضعيت "فعال" تغيير ميكند.

مناقصات جاري : در پنل كاربري هر شركت امکان مشاهده مناقصات مرتبط با زمينه هاي فعاليت و در حال برگزاري ، دريافت اسناد و آگهي مناقصه و نيز امکان اعلام آمادگي شرکت در مناقصه مورد نظر فراهم مي باشد