شرايط و قوانين استفاده از سامانه‌

عمومي

توجه داشته باشيد کليه اصول و رويه‏‌هاي شركت ملي صنايع مس ايران منطبق با قوانين جمهوري اسلامي ايران و قانون تجارت الکترونيک است و متعاقبا کاربر نيز موظف به رعايت قوانين مرتبط با آن است. در صورتي که در قوانين مندرج، رويه‏‌ها و سرويس‏‌هاي شركت ملي صنايع مس ايران تغييراتي در آينده ايجاد شود، در همين صفحه منتشر و به روز رساني مي شود و شما توافق مي‏‌کنيد که استفاده مستمر شما از سامانه به معني پذيرش هرگونه تغيير است.

استفاده شما از خدمات و بخش هاي مختلف سامانه به منزله قبول قوانين سامانه از طرف شما مي باشد.

حداقل سن کاربر براي استفاده از سامانه 18 سال مي باشد.

هر شركت يا فرد تنها مي تواند يک حساب کاربري در سامانه داشته باشد.

کليه اطلاعات وارد شده در پروفايل بايد صحت داشته باشند و مربوط به شركت يا فرد ثبت نام کننده باشد.

در صورت عدم رعايت بخش و قسمتي از قوانين کاربر متخلف شناخته خواهد شد و شركت ملي صنايع مس ايران مي تواند بدون اطلاع قبلي حساب کاربري فرد متخلف را و موقتا و يا به صورت دائم غير فعال کند و مانع از ادامه فعاليت وي در سامانه گردد.

عدم‌استفاده‌غير‌قانوني
کاربران موافقت مي‌نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و  مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين‌قوانين‌جاري‌بين‌الملل انجام ندهندشركت ملي صنايع مس ايران حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديدخوددرهرزمان‌براي‌خود‌محفوظ‌مي‌دارد.
شركت ملي صنايع مس ايران مجاز است دسترسي برخي شركتها يا افراد را به خدمات سامانه را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.

اطلاعات‌صحيح
 مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات شركت ملي صنايع مس ايران اطلاعات صحيح در اختيار اين سامانه قرار دهد و شركت ملي صنايع مس ايران براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده  توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا شركت ملي صنايع مس ايران شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعات شما داشته باشد شركت ملي صنايع مس ايران به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب کاربري وي را مسدود نمايد.

امنيت‌حساب
 مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به مدير سامانه اطلاع داده شود. بديهي است شركت ملي صنايع مس ايران هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به سامانه يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه  و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. شركت ملي صنايع مس ايران از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.

توافق با قوانين

اين توافق‌نامه اي است بين شما و سامانه‌ي مناقصات و مزايده هاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس www.nicico.com/index.jsp?siteid=18 استفاده ازخدمات اين سامانه منوط به توافق شما با اين قوانين صورت مي گيرد. لطفا قوانين درج شده در اين صفحه را قبل از استفاده از سامانه با دقت مطالعه کنيد. با استفاده شما از امکانات سامانه‌ي مناقصات و مزايده هاي شركت ملي صنايع مس ايران اين چنين در نظر گرفته خواهد شد که شما با قوانين سامانه‌ي مناقصات و مزايده هاي شركت ملي صنايع مس ايران بدون شرط موافقت کرده ايد.
اگر شما با هر يک از اين قوانين موافقت نداريد مي بايست استفاده از اين سامانه را متوقف کنيد. لطفا توجه داشته باشيد عدم رعايت قوانين ممکن است منجر به بسته شدن تمام يا بخشي از حساب کاربري شما شود.
شركت ملي صنايع مس ايران ممکن است در هر زمان، تمامي يا بخشي از اين قوانين را بدون اطلاع قبلي اصلاح کند.اصلاحيه‌ها‌‌اززمان‌ثبت‌درسامانه‌معتبرمي‌باشند.

ختم همکاري

سامانه‌ي مناقصات و مزايده هاي شركت ملي صنايع مس ايران اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که که در هر زمان بدون نياز به اخطار يا اعلام قبلي همکاري خود را بدون ارائه دليل با کاربر ختم کند. حساب کاربراني که قوانين سامانه را نقض کنند، براي سامانه يا براي کاربران ديگر مشکل بوجود آورد، حقوق مالکيت و معنوي را رعايت نکنند، در گيري در موارد غير اخلاقي، موارد جعل اسناد و مدارک، موارد مغاير با قوانين کشور و يا به دلايل مشابه ديگر بدون اخطار بسته خواهد شد.